Müügitingimused

1. Müügitingimuste kehtivus

1) Müügitingimused kehtivad stayclean.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja F.R.O.M OÜ, registrikood 16060857, juriidiline aadress Valga tn 60-27, Tõrva, 68607 Valgamaa (edaspidi Veebipood stayclean.ee) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.

2) Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad stayclean.ee veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.

3) Veebipood jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse leheküljel Müügitingimused.

 

2. Hinnainfo

1) F.R.O.M OÜ on registreeritud käibemaksukohustuslasena. Veebipoes stayclean.ee toodud hinnad sisaldavad 22% käibemaksu.

2) Ostude hinnale lisandub transpordi hind vastavalt Tarbija valitud tarneviisile ning pakendatud kauba mõõtmetele.

3) Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (5 päeva pärast tellimuse vormistamist).

4) Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Tarbija ja Veebipood stayclean.ee vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.

5) Veebipood stayclean.ee jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse tooteinfos.

 

3. Tellimuse vormistamine

1) Lisage soovitud tooted ostukorvi.

2) Tellimuse vormistamiseks vajutage kõigepealt ostukorvis lingile „Kassasseˮ.

3) Järgnevalt tehke valik, kas soovite tellimuse sooritada ühekordselt või püsikliendina.

4) Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad, valige teile sobiv toodete kohaletoimetamise viis ja vajutage lingile „Kinnitan tellimuseˮ. Seejärel kuvatakse ekraanile arve, mille saate tasuda mugavalt pangalingi kaudu (Swedbank, SEB) või teiste makselahenduste abil pankades euromaksena. Andmed euromakse sooritamiseks koos kõigi kehtivate riiklike maksudega ja lisanduvate tasudega leiate pärast tellimuse kinnitamist ekraanile kuvatud arvelt.

5) Täitke andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.

6) Veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel (E−R 09.00−18.00).

4. Müügilepingu jõustumine

1) Kauba müügilepinguga kohustub Veebipood stayclean.ee andma Tarbijale üle olemasoleva Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub Veebipoele stayclean.ee tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.

2) Tellimused, mille eest ei ole tasutud, tühistatakse 5 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.

3) Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist Veebipoe stayclean.ee pangakontole.

 

5. Kohaletoimetamine

1) Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib Veebipood stayclean.ee tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele.

2) E-poe veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest Veebipoe stayclean.ee pangakontole.

3) Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.

4) Veebipood stayclean.ee ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Veebipood stayclean.ee ei saanud mõjutada ega ette näha.

5) Kauba kohaletoimetamine toimub Eesti piires. Muudesse riikidesse kaupa ei saadeta.

6) Maksimaalne tarneaeg laokaubale on 5 tööpäeva. Tarnija laost tellitavale kaubale on tarneaeg kuni 14 kalendripäeva.

 

6. Tagastamisõigus

1) Tarbijal on õigus taganeda müügilepingust 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates kauba kätte toimetamise päevast.

2) Müügilepingust taganemisel peavad kaup ja pakend olema kasutamata ning komplektsed. Taganemise korral kuuluvad tagastamisele kõik müügilepingust tulenevad kingitused ning teised lisaväärtused.

3) Kasutatud või mittekomplektse kauba tagastamise korral on Veebipoel stayclean.ee õigus mitte rahuldada ostja taganemisavaldust või tasaarveldada kauba väärtuse vähenemise kulu ostjale tagastatavast ostusummast. Samuti on Veebipoel stayclean.ee õigus tasaarveldada kingituste ja teiste lisaväärtuste tagastamata jätmise korral nende väärtus kehtivas jaehinnas.

4) Müügilepingust taganemisel on Veebipoel stayclean.ee õigus tasaarveldada tagastatavast ostusummast kuni 10€ käsitluskulude katteks.

5) Juhul, kui ostja ei tagasta kaupa 14 päeva jooksul alates taganemisavalduse esitamise päevast, on Veebipoel stayclean.ee õigus taganemisavaldust mitte rahuldada.

6) Kauba tagastamiseks tuleb esitada vabas vormis avaldus ostust taganemiseks, milles on ära märgitud ostja kontaktandmed, tagastatav toode ning tagastamise põhjus.

7) Taganemisavaldus tuleb saata aadressile info@stayclean.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.

8) Kaup tuleb tagastada posti teel F.R.O.M OÜ-le aadressile Nooruse 5, Tõrva, 68604 Eesti.

9) Ostusumma tagastatakse 14 päeva jooksul peale seda, kui tagastatav kaup on jõudnud müüjani. Pangalingi või ülekandega tasutud summa kantakse tagasi kontole, millelt tasutud summa laekus ning vastavalt tellimuse vormistamise makseviisile.

 

8. Vääramatu jõud

1) Veebipood stayclean.ee ei vastuta Tarbijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Veebipood stayclean.ee ei saanud mõjutada või ette näha.

 

9. Isikuandmete töötlemine

1) Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.

2) Veebipoel stayclean.ee on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale.

3) Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.

4) Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Tarbija on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku veebilehel.

5) Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Veebipoel stayclean.ee ligipääs.

 

10. Pretensioonide esitamise kord

1) Veebipood stayclean.ee vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale.

2) Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul Veebipood stayclean.ee poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.

3) Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.

4) Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad Veebipood stayclean.ee ja Tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud katab Veebipood stayclean.ee.

5) Veebipood stayclean.ee ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.

6) Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile info@stayclean.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.

7) Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.

8) Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

9) Tarbijal on õigus nõuda Veebipoelt stayclean.ee ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui Veebipoel stayclean.ee ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, Veebipood stayclean.ee ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

 

11. Tarbija õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole

1) Kui Veebipood on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.

Kategooriad

Uudistooted

Sooduspakkumine

Populaarsed tooted